RESET DAY
ต่างชนชั้น

ต่างชนชั้น

แม่กลับมาเร็วๆนะ

แม่กลับมาเร็วๆนะ

มาส่งแม่ไปทำงาน

มาส่งแม่ไปทำงาน

นู๋อุ้มน้องไหว

นู๋อุ้มน้องไหว

หนูปวดหัวกะน้องง่ะพ่อ

หนูปวดหัวกะน้องง่ะพ่อ

ดั้งหาย

ดั้งหาย

อยากกลับบ้านแล้ว

อยากกลับบ้านแล้ว

พ่อกินข้าว

พ่อกินข้าว

ใบภอ กินเต่าทองเป็นอาหาร

คึกตอนหัวค่ำ

คึกตอนหัวค่ำ

วันนี้อยู่นี่

วันนี้อยู่นี่

วันนี้เป็นแม่บ้านค่ะ

วันนี้เป็นแม่บ้านค่ะ

ฝึกปีน

ฝึกปีน

พ่อดูหนู แล้วก็ได้แบบนี้

พ่อดูหนู แล้วก็ได้แบบนี้

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า อ้วน

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า อ้วน